ข่าว
Medik
Your Cart
You are not currently logged in to view shopping cart product information! Log In Now
เครื่องเล่น MP5 vs. MP4 Player: อะไรคือความแตกต่าง?

เครื่องเล่น MP5 vs. MP4 Player: อะไรคือความแตกต่าง?

2024-07-18 15:28

ในโลกของเครื่องเล่นสื่อดิจิทัลเครื่องเล่น MP4 และ MP5 เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสองเครื่อง แม้จะมีชื่อคล้ายกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่สําคัญบางประการระหว่างพวกเขา บทความนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของอุปกรณ์ทั้งสอง ตลอดจนความแตกต่างหลักระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง

เครื่องเล่น MP4

เครื่องเล่น MP4 เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเล่นวิดีโอในรูปแบบ MP4 MP4 เป็นรูปแบบคอนเทนเนอร์มัลติมีเดียดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บเสียงและวิดีโอ แต่ตอนนี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ เช่นคําบรรยายและภาพนิ่ง เครื่องเล่น MP4 มักจะรองรับรูปแบบมัลติมีเดียอื่นๆ เช่น MP3, WAV และ AAC

เครื่องเล่น MP5

ซึ่งแตกต่างจากเครื่องเล่น MP4 เครื่องเล่น MP5 ไม่มีคําจํากัดความมาตรฐาน ในความเป็นจริง "MP5" ไม่ใช่รูปแบบมัลติมีเดียอย่างเป็นทางการ ชื่อนี้มักใช้เพื่ออธิบายอุปกรณ์ที่สามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบไฟล์ รวมถึง AVI, RMVB และ FLV นอกจากนี้ เครื่องเล่น MP5 ที่เรียกว่าบางรุ่นยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น เอาต์พุตทีวี การประมวลผลกราฟิก 3 มิติ และการควบคุมหน้าจอสัมผัส

ความแตกต่างระหว่างเครื่องเล่น MP4 และเครื่องเล่น MP5

1. รองรับรูปแบบไฟล์: โดยทั่วไปเครื่องเล่น MP5 รองรับรูปแบบไฟล์มากกว่า รวมถึงบางรูปแบบที่เครื่องเล่น MP4 ไม่สามารถจัดการได้
2. ฟังก์ชั่นพิเศษ: เครื่องเล่น MP5 มักจะมีฟังก์ชันพิเศษบางอย่างที่เครื่องเล่น MP4 ไม่มี เช่น เอาต์พุตทีวี การประมวลผลกราฟิก 3 มิติ และการควบคุมหน้าจอสัมผัส
3. ราคา: เนื่องจากเครื่องเล่น MP5 มีคุณสมบัติมากกว่า จึงมักจะมีราคาแพงกว่าเครื่องเล่น MP4

เครื่องเล่น MP4 และเครื่องเล่น MP5 เป็นอุปกรณ์มัลติมีเดียที่ทรงพลังที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเล่นสื่อต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างพวกเขาคือรูปแบบไฟล์ที่รองรับและคุณสมบัติเพิ่มเติม เมื่อเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้คุณควรพิจารณาความต้องการและงบประมาณเฉพาะของคุณ